Nauka

Zakres prac badawczych prowadzonych w ramach LMI:

  • Konstrukcja, budowa prototypów, badania i wdrożenie do produkcji typoszeregu stołów obrotowych sterowanych numerycznie
  • Konstrukcja, budowa prototypów, badania i wdrożenie do produkcji rodziny frezarek NC  o budowie modułowej typu FS
  • Konstrukcja, budowa prototypów, badania i wdrożenie do produkcji nowej generacji stołów obrotowych NC z płaską przekładnią spiroidalną
  • Podstawy teoretyczne kształtowania, technologia i badania uzębień czołowych oraz ich wdrożenie w urządzeniach podziałowych i przekładniach spiroidalnych
  • Konstrukcja, budowa prototypu, badania i wdrożenie do produkcji rodziny frezarek narzędziowych sterowanych numerycznie typu FN
  • Konstrukcja, budowa prototypów i badania precyzyjnych serwonapędów elektrohydraulicznych z silnikiem skokowym oraz:
  •  mechanicznym sprzężeniem zwrotnym
  •  elektrycznym sprzężeniem zwrotnym
  •  zaworem proporcjonalnym
  • Konstrukcja, budowa prototypów i badania liniowych i obrotowych tłumików i hamulców z cieczą MR