Kontakt

Laboratorium Maszyn Inteligentnych

Instytut Technologii Mechanicznej
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Poznańska

budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3
60 – 965 Poznań

tel: 61 665 24 52
e-mail: tomasz.bartkowiak@put.poznan.pl